Denne siden inneholder en oppsummering av informasjon om dine rettigheter og plikter som kunde hos VP Bygg. Vennligst ta kontakt eller se våre standard kjøpsvilkår dersom du har flere spørsmål enn hva vi informerer om under.

Retur

Etter angrerettloven kan kjøper gå fra kjøpsavtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres ved å melde fra skriftlig.

Retur utover gjeldene frister i angrerettsloven kan avtales individuelt, men VP Bygg forbeholder kan ikke garantere tilbakebetaling av full kjøpesum.

Ved benyttet angrerett er det kjøper som må bære returomkostningene og det er kjøpers ansvar at varen pakkes og sendes på en forsvarlig måte. Det er en forutsetning for benyttelse av angreretten at varen er salgbar som ny.

Vær oppmerksom på at fraktkostnader ikke dekkes av angrerettsloven, og at kun kjøpesummen for varer til tilbakebetales.

Se fullstendig og oppdatert informasjon i angrerettsloven.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Reklamasjon

Dersom du oppdager feil eller mangler ved leveransen skal varene innen rimelig tid returneres. Ta kontakt med oss på 477 41 204 eller [email protected] dersom dette inntreffer. Ved mangel menes at produktet ikke er som avtalt eller dårligere enn det man generelt kan vente av tilsvarende produkter. Blir det konstatert at varen har en mangel har kunden rett til å få feilen utbedret, nytt produkt, kreve prisavslag, erstatning for påførte tap eller heve kjøpet.
Kjøper er pliktig til å kontrollere alle varer før varen tas i bruk. VP Bygg dekker ikke følgeskader som oppstår som følge av manglende kontroll av varene selv om reklamasjon på produktet tas til følge.

Se fullstendig og oppdatert informasjon om reklamasjon i forbrukerkjøpsloven.

Levering

VP Bygg har rask og enkel levering av varer til avtalt addresse. Oppgitte priser og betingelser forutsetter at lasten får plass i standard varebil, og at uforutsette hendelser som ekstremvær eller nødssitasjoner ikke inntreffer. VP Bygg leverer gjerne større bestillinger, men priser avtales individuelt. Oppgitte priser gjelder innenfor gitte geografiske områder, og vil etter beste evne vises tydelig før bestilling. Leveranser utenfor oppgitte områder er vanligvis også rimelig, men må avtales individuelt. VP Bygg streber etter å levere varene snarest etter at bestilling er foretatt. Vanligvis vil dette bety 1-3 virkedager etter at at bestilling er registrert for vanlig fraktkostnad, og innen 24 timer for dobbel fraktkostnad. Det kan forekomme lengre leveringstid, spesielt når destinasjonen er langt fra lager på Dal, eller bestillingen er større enn hva som får plass i en vanlig varebil. VP Bygg vil etter beste evne opplyse om dette, og vil i de aller fleste tilfeller avtales mutlig eller skriftlig kort tid etter bestilling. Ved betaling med faktura forbeholder VP Bygg retten til å avvente med levering til betaling er registrert uten å redegjøre begrunnelse. Dette vil stort sett kun gjelde for nye kundeforhold eller ved store bestillinger, og vil opplyses om kort tid etter bestilling.

Betaling og tilbakebetaling

Betaling avtales individuelt for hver bestilling, og avtales i skjema på nett når bestillingen foretas. VP Bygg støtter faktura med Klarna, betaling med kort, og betaling over Vipps. Ved reklamasjon eller retur forbeholder vi retten til å overføre penger slik som passer VP Bygg best, dvs. bankoverføring, med mindre annet avtales.

Faktura

Betingelser for levering ved betaling med faktura avtales individuelt for hvert kjøp. Vanligvis sendes faktura så snart muntlig eller skriftlig avtale for levering er nådd. VP Bygg forbeholder retten til å avvente levering før betaling er registrert.

Vipps og kort ved levering

Vipps ved levering er betaling til VP Bygg sin Vipps bedriftskonto så snart vareutveksling forekommer. Kort ved levering er som Vipps ved levering med den forskjell at bankkort benyttes som betalingsmiddel ved overrekkelse til sjåfør eller annen medarbeider fra VP Bygg.

Vipps over nett

Vipps over nett er betaling til VP Bygg sin Vipps bedriftskonto som forekommer når bestilling foretas. Levering skjer vanligvis innen 1-3 virkedager fra bestilling mottas. Se ledd om levering over for mer detaljert informasjon om levering av varer. Hvis kunden selv henter varene på lager, vil de overrekkes når kunden besøker lageret i åpningstider uten ytterlige betalinger.

Annen betaling over nett

I utgangspunktet gjelder de samme betingelsene som ved betaling med Vipps over nett for annen umiddelbar betaling ved bestilling, inkludert faktura fra Klarna. Hvis annet opplyses ved betaling vil de betingelsene gjelde. Ved betaling med kredittkort eller debetkort vil VP Bygg reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet vil bli belastet samme dag som varene leveres.

Konfliktløsning

VP Bygg setter våre kunders rettigheter høyt, og vi er villige til å forhandle en løsning på eventuelle konflikter dersom det mot formodning skulle oppstå. Dersom vi ikke kommer til noen løsning anbefaler vi kunden å kontakte Forbrukerrådet på telefon 23400500 eller på www.forbrukerradet.no.