VP Bygg lagrer informasjon om kjøper dersom et bestillingsskjema leveres på denne nettsiden. Vi lagrer denne informasjonen i våre datasystemer så lenge det er nødvendig for lovbestemte krav om revisjon, regnskap, og evt. rapportering til myndigheter. Informasjonen lagres i henhold til personopplysningsloven, og våre kunder kan be om innsyn og retten til å slettes ved å kontakte oss.

VP Bygg er som selger behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre du som kunde samtykker til noe annet, kan VP Bygg, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at VP Bygg skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter handelen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at VP Bygg skal få gjennomført handelen, eller i lovbestemte tilfelle.

For fullstendig og oppdatert informasjon om hva vi forholder oss til, se personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer.