Vårt gategods produseres i henhold til toleranser og funksjonskrav som beskrevet i EN-124-2, og vi gjennomfører løpende tester med Kontrollrådet eller andre akkrediterte instanser.