RAD Radonbrønn S200

935,00kr

Der grunnforholdene krever ekstra radonbeskyttelse bør en radonsump/radonbrønn benyttes i tillegg til en radonsperre. RAD S 500 OG RAD S 200 er SINTEF-godkjente radonbrønner til bruk i eksisterende bygninger eller som tilrettelegging for radonbrønn i nye bygninger.

Kategori: